Pon. – Ned.: 00:00 – 24:00

Odvodjenje kišnice

Odvodjenje kišnice Beograd

Odvodjenje kišnice radimo na celoj teritoriji Beograda i dostupni smo 24h. Ukoliko imate problema sa sistemom za odvod kišnice, možete nas kontaktirati u bilo koje doba dana ili noći i za sve praznike…

Glavna uloga svih sistema i oblika krovova stambenih zgrada i kuća jeste skupljanje i odvodjenje kišnice, odnosno usmeravanje u kanalizaciju. Na krajevima krovova se nalaze žlebovi različitih oblika koji mogu biti od različitih materijala. Na terasama postoje oluci koji imaju istu funkciju kao žlebovi.

Odvodjenje kišniceCevi se spajaju sa gradskom kanalizacijom ali vodoinstalateri Beograd mogu sprovesti i u kanale ukoliko ima potrebe.

Postoje jedinstveni kanalizacioni sistemi, koji su sada ređi, kao i sistemi za odvodjenje kišnice koji su razdvojeni pa kolektori kišnice više ne primaju druge druge otpadne tečnosti, otpadne vode ili fekalije.

Vodoinstalater Beograd će vam odvodne cevi prikačiti na kolektore ispustima koji su uglavnom napravljeni tako da omoguće zaustavljanje krupnijeg materijala, prašine, zemlje, lišća.

Vodoinstalater Beograd preporučuje da se na početku cevi za odvođenje stavi rešetka od žice kao i da je bitno da se krov stambenog objekta redovno čisti u periodu kada opada lišće.

Takođe, vodoinstalater Beograd, može vertikalu za odvodjenje kišnice iskoristiti za ventilaciju sistema za otpadne vode.

Uslugu popravke i ugradnje sistema za odvođenje kišnice pružamo sedam dana u nedelji i za vreme praznika sa računom i garancijom za kvalitet izvršenih usluga. Vodoinstalaterske usluge vršimo kako za fizička tako i za pravna lica.

Call Now Button