Curenje vode na cevima

HomeVodoinstalaterske uslugeCurenje vode na cevima

Curenje vode na cevima Beograd

Curenje vode na cevima saniramo na celoj teritoriji Beograda, sedam dana u nedelji. Za curenje vode na cevima dostupni smo 24h, za sve praznike i slavlja. Curenje vode na cevima rešavamo na dva načina. Ukoliko je oštećenje na cevima malo, pristupa se zavarivanju cevi. Ukoliko je pak, oštećenje na cevi preveliko, pristupa se zameni cevi i ugradnji novih cevi. Ukoliko curenje vode na cevima nastaje u medjuspratu i nemamo direktan pristup problemu, vršimo snimanje cevi da bismo otkrili tačnu lokaciju problema. Zatim pristupamo njegovom saniranju.

Ako su cevi stare najbolje je da naši vodoinstalateri Beograd izvrše zamenu istih jer je najverovatnije da su zarđale ili oštećene po čitavoj dužini.

Curenje vode na cevimaVodoinstalateri beograd uglavnom kreću od delova između dva spoja i ne umeću bakar između dve dužne čelične cevi. To je iz razloga što iako je bakarnu cev moguće postaviti pre čelične, suprotno nije moguće.

Ukoliko su u pitanju nove cevi, vodoinstalateri Beograd curenje zaustavljaju tako što prvo isprazne vodu iz cevi a zatim je zavare. Ako su cevi od bakra, vodoinstalateri Beograd menjaju oštećeni deo.

SLAVINE

Pri svakoj hitnoj intervenciji na kućnim instalacijama vodoinstalateri Beograd zatvaraju vodu što bliže vodovodnoj mreži. Zato je neophodno da glavna slavina koja je smeštena iza vodomera uvek bude u ispravnom stanju kako bi se odmah mogla zatvoriti ukoliko je neophodno.

OTPUŠTANJE ZAGLAVLJENOG PROPUSNOG VENTILA

U ovom slučaju vodoinstalateri Beograd koriste specijalno sredstvo protiv korozije. Najbolje je ukoliko postoji mogućnost stare podesive slavine zameniti loptastim.